Produžetak za viljuške

Visina: 1700mm Ser. br: 39