#48 PLUG ZA SNEG
Pogon:
Model: PLUG ZA SNEG
Proizvođać:
Nosivost:
Godina proizv.:
Visina dizanja:
Kategorija:
OSTALO
Opis: